Sticky post

Teelten

Substraatteelt

In de substraatteelt biedt een goede bodemflora voordelen. Een snelle wortelontwikkeling en veel minder uitval door pathogene schimmels is door de Landbouwuniversiteit Wageningen aangetoond.

Groente- en fruitteelt
De gedachte is achterhaald dat hygiëne een garantie is voor een probleemloze teelt. Nieuwe steenwol, kokos, puimsteen en perliet bevatten juist weinig ziektewerend vermogen. In de volgende teelten is Biomentor getest: komkommer, tomaat en aardbei.

Potplanten en kamerplanten

Biomentor geeft potplanten en kamerplantenteelt een enorme wortelstimulans. Als de planten van de teeltkas naar de (donkere) winkel en de huiskamer gaan, is een goede bodemflora extra belangrijk. Biomentor is getest op: spatiphylum, calethea, yucca, kamerpalmen, vrouwentong, anthurium.

Snijbloemen

Snijbloemen, zoals bijvoorbeeld rozen en anthuriums, moeten jarenlang mee. Een goede conditie van de plant is dus belangrijk. Met Biomentor komen de planten niets te kort. In de volgende teelten is Biomentor breed getest: roos, orchidee, anthurium, amaryllis.

Sterke planten met gezonde wortels hebben minder last van bovengrondse ziekten en plagen. Maar gestresste planten trekken plaaginsecten juist aan. Een zieke bodem en slecht ontwikkelde wortels betekenen onvermijdelijk dat correctiemiddelen nodig zullen zijn. Bodemverbetering met Biomentor is een preventieve teeltmaatregel om het gewas te beschermen. Biomentor stimuleert ook de voortplanting van natuurlijke vijanden op de grond en voorkomt daarmee indirect schade van bijvoorbeeld luis en trips.

Het Europese beleid gaat steeds meer richting Geïntegreerde Teelt.
Dit betekent dat in de toekomst bestrijdingsmiddelen alleen in uiterste nood zullen worden gebruikt. Elk bedrijf is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Maar met collegialiteit en het open uitwisselen van informatie maakt men samen de juiste keuzes. Die collegialiteit is belangrijk, want in zijn eentje redt men het in Europa niet. Bij plaagbestrijding is oplettendheid belangrijk en het besef dat men zorgdraagt voor het goed laten verlopen van levensprocessen. Als dat lukt, heeft men eer van zijn werk.Dit advies hoort men steeds vaker. Goede bedrijfsresultaten worden uiteindelijk niet behaald door een blind vertrouwen op bestrijdingsmiddelen.

Sticky post

Biodiversiteit

Hoezo plagen?

Dit komt door de evenwichtige balans tussen allerlei organismen. In de Nederlandse land- en tuinbouw is die balans verstoord omdat gebruik wordt gemaakt van monocultuur, bodemontsmetting (stomen), kunstmest en bestrijdingsmiddelen. De plantbelagers hebben hierdoor meer aanbod van voedsel dan in een natuurlijke situatie het geval zou zijn.In 2005 waren boeren, tuinders en onderzoekers uit de agribusiness aanwezig op de conferentie Boeren Bedrijven Biodiversiteit.

Aanbevelingen van de overheid

Op verzoek van het Ministerie van VROM en het LTO nam Orgentis actief deel aan deze conferentie. In het verslag van de conferentie staan de doelstellingen en aanbevelingen voor de toepassing van biodiversiteit.

Teelten

Op percelen, maar vooral in kassen wordt vaak jaren achtereen hetzelfde gewas verbouwd. Maar monocultuur maakt planten kwetsbaar.
De producten van Orgentis geven vitale elementen aan het leefmilieu van de planten terug. In deze ‘kunstmatige natuur’ groeien planten beter, met als resultaat: een goede opbrengst en veel minder gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Elke teelt heeft specifieke kenmerken en vraagt om een eigen aanpak. Biomentor is inzetbaar in de teelt in de volle grond, maar ook in de substraatteelt.

Vollegrondsteelt

Landbouw- en groenteteelt en fruitteelt
Meer biodiversiteit en een gezond bodemleven is belangrijk. Gewas- schade kan vaak al worden voorkomen met de juiste aandacht voor een gezond ecosysteem. Over meerdere jaren zijn met Biomentor praktijkproeven gedaan, ook in de biologische teelt, van: tomaat, komkommer, aubergine en aardbei.

Bollenteelt
Ook in de bollenteelt wordt duidelijk gekozen voor een natuurlijke bodemkwaliteit, zodat bestrijdingsmiddelen en kunstmest minder nodig te zijn. Teelten waar Biomentor is getest, zijn: tulp, zantedeschia, lelie en amaryllis.

Boomkwekerij
In de boomkwekerij wordt gekozen voor de geïntegreerde teelt omdat tuincentra en gemeenten duurzaam geteelde producten vragen. Op de volgende gewassen is Biomentor getest: Buxus, taxus, conifeer.

Snijbloemen
De beste start is een gezonde bodem. Ook de plantextracten helpen gewasschade voorkomen. De volgende gewassen zijn in de praktijk getest: freesia, amaryllis, alstroemeria, chrysant, gips, delphinium, helleboris.

Microbiomentor

Benefits of consuming organic food

Maintaining your health is vital for everyone as it is the first condition that has to be met before trying to achieve any personal goal you may have set. You can have a healthy lifestyle by consuming organic food instead of the tempting junk food we find at the market nowadays. Through this, you will soon notice some improvements on your overall mood as well as on your body shape.

Get familiar with the essential benefits

Despite the fact that the organic concept is quite modern, its history is very old, only that people didn’t call it this way in the past. It is actually the natural aliments eaten by our ancestors with no chemical additives. Among the cities that successfully teach their inhabitants to eat this type of food, we have to mention Amsterdam. If you will go there to spend some time with your Amsterdam escorts, you would notice that they are aware of the benefits of organic food and most probably they consume it regularly.

Besides the health you preserve, the organic food you are eating will provide you the essential vitamins and minerals that will keep your weight well balanced.  The wonderful Amsterdam escort from http://www.escortdirectory.com/escorts-amsterdam-131/ would surely be able to tell you more about how they manage to stay skinny and beautiful following this diet. Maybe they will convince you to consider a change of your lifestyle when you will see how good they are looking and their positive attitude. You can love your body too without any harmful diet that threatens your health or runs you out of energy if you make a wise choice on a long term.

 

Why is organic food so important?

Organic food should be the first option for you also due to the nutrients it has for your muscles. These will be strengthened if you consume it for a long period. Your Amsterdam escorts would appreciate you for the way you respect yourself by having such a healthy lifestyle. Moreover, this kind of vegetables and fruits has a powerful antioxidant function for your body. We all know that the antioxidants are very efficient against the pollution we are dealing with in most of the cities around the world.

Equally important is that natural aliments are able to maintain your enthusiasm every day through the fibers they are releasing in your body constantly. This is why your appealing Amsterdam escort manages to be full of vitality without efforts. You can have this natural vitality too if you include those organic aliments in your meals every day. Energy, enthusiasm and can do attitude will be traits of your personality assuming that you are already eating them. Ensure that not only you know the benefits of this nourishment but your family and friends too.

 

Take the responsibility of your future by consuming organic food coming from trustful sources. By including it in your diet, you will build yourself a sound mind in a healthy body, as an old aphorism was stating. Ensure yourself a happy body in order to have the inner happiness you are looking for. Not to mention that the organic nourishment is diverse enough to allow you to consume what you really like.